Nữ Đinh Hợi 1947 hợp đường tình duyên với tuổi nào nhất

Bạn là nam/nữ sinh năm Đinh Hợi, tình duyên luôn lận đận, bạn muốn tìm hiểu lý do?

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1963 Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Quý => Tương Xung Địa chi : Hợi – Địa chi : Mão => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1964 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Thìn => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 9
1965 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Tỵ => Lục Xung Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1969 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Đinh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Dậu => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1975 Dương Thổ – Dương Thủy => Tương Khắc Thiên can : Đinh – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Mão => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1978 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Ngọ => Tứ Tuyệt Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1984 Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Tí => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1985 Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Sửu => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 8
1987 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Mão => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
1991 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Đinh – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Mùi => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1994 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1999 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Đinh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Mão => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
2000 Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Canh => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Thìn => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
2001 Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Tỵ => Lục Xung Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
2008 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Tí => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
2009 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Sửu => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 10
2014 Dương Thổ – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Ngọ => Tứ Tuyệt Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
2017 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Dậu => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *