Nam Đinh Hợi 1947 hợp đường tình duyên với tuổi nào nhất

Bạn sinh năm Đinh Hợi, bạn muốn biết tuổi Đinh Hợi hợp với tuổi nào nhất?

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1961 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Tân – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Sửu – Địa chi : Hợi => Tứ Đức Hợp Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1963 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Đinh => Tương Xung Địa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
1964 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
1969 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Kỷ – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Dậu – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Tốn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1970 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1978 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Hợi => Tứ Tuyệt Cung : Tốn – Cung : Tốn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1979 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 9
1987 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Tốn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 8
1991 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Tân – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Mùi – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
1999 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Kỷ – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
2000 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
2008 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Hợi => Lục Hình Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
2009 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Hợi => Tứ Đức Hợp Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 10
2014 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Hợi => Tứ Tuyệt Cung : Tốn – Cung : Tốn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
2015 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 9
2017 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Dậu – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Tốn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *