Hướng Nhà Tốt Nam Đinh Hợi

Xem hướng nhà tốt cho gia chủ nam tuổi Đinh Hợi 1947

Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch Bản mệnh: Đinh Hợi – Ốc thượng thổ (Đất mái nhà) Quẻ trạch: Cấn (Tây tứ trạch) Hướng nhà Hướng tốt (Tây tứ trạch) Hướng xấu (Đông tứ trạch) Tây nam