xem tuổi xây nhà năm 2017 cho tuổi đinh hợi

Xem tuổi làm nhà năm 2017 cho gia chủ sinh Đinh Hợi 1947

Theo cách tính hoàng ốc, nếu gia chủ tuổi Đinh hợi tiến hành xây dựng hay sửa chữa nhà vào năm 2017 (Đinh Dậu) thì sẽ phạm vào Hoàng ốc (Lục Hoang Ốc). Xem tuổi làm nhà năm 2017 cho tuổi Đinh Hợi 1947 Năm sinh Đinh Hợi. (Sinh từ ngày 22/01/1947 đến ngày 09/02/1948).