nữ tuổi đinh hợi hợp với màu xe nào

Màu xe hợp phong thủy với nữ Đinh Hợi 1947

Vậy nữ tuổi Đinh Hợi hành Kim đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1947 – Năm sinh âm lịch: Đinh Hợi – Mạng: Nữ – Mệnh cung Đoài – thuộc hành Kim – Mệnh Kim Các nhà Phong thủy học cho