tên hay ý nghĩa cho bé trai 2017 hợp với bố mẹ tuổi đinh hợi 1947

Đặt tên con trai 2017 hợp mệnh bố hoặc mẹ tuổi Đinh Hợi 1947

Với hành hỏa thì tên con trai có thể là : Hùng, Đăng, Luyện, Nam, Nhiên, Sáng, Vĩ, Nhật, Thái, Minh, Đức, Hiệp, Dương, Bính, Huy, Lưu, Lãm, tên con gái có thể là: Thu, Ánh, Đài, Hồng, Hạ, Cẩm, Đan, Cẩn, Linh, Hồng, Ly, Huyền. Trẻ sinh năm 2017 thì đây là năm Đinh